GündemKadıntekirdağ haber

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Öykü Yarışması ”Bir Kadın Hikayesi”

“BİR KADIN HİKÂYESİ” KONULU ÖYKÜ YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI ve YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği öykü yarışması katılımcılarını bekliyor. İşte öykü yarışmasının katılım koşulları ve ödülleri.

 

YARIŞMAYA KATILIM HAKKI KAZANANLAR İÇİN TIKLAYIN

 

 

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

“BİR KADIN HİKÂYESİ” KONULU
ÖYKÜ YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI ve YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:

Yarışmanın Konusu: Türkiye’de kadın; güçlü kadınlar, ezilen kadınlar, örnek kadınlar,
kahraman kadınlar, çileli kadınlar, başarılı kadınlar, kimsesiz kadınlar… gibi konular
çerçevesinde kurgu ya da aileden ve çevreden derlenen öykü yazma.
Yarışmanın Amacı: Toplumdaki kadın unsuruna dikkat çekme, toplumda kadın duyarlılığını
artırma, kadınların gerçek hayat hikâyelerinin derlenerek ortaya çıkmasını sağlama, kadınların
unutulan ya da fark edilmeyen hikâyelerinin yazıya aktarılması, kadınlarımızın aileleri ve
çevreleriyle iletişim kurabilmelerini sağlama, kadınlarımızın yazma becerilerini ortaya
çıkarma…

Türü: Anı/derleme/söyleşi/mektup/öykü
Dil: Türkçe
Hedef Kitle: Ülkemizde yaşayan 01 Ocak 2000 yılı ve öncesi doğumlu (18 yaşını doldurmuş)
tüm kadınlar

2. GENEL KATILIM ŞARTLARI:

2.1. Yarışmaya 04 Ocak 2019 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş tüm kadınlar katılabilir.
2.2.Düzenleme Kurulu ile Seçici Kurulda görev alan kişiler ve bu kişilerle birinci dereceden akrabalık
bağı olanlar yarışmaya katılamazlar.
2.3. Eser, anı/derleme/söyleşi/mektup/öykü türlerinden herhangi biriyle yazılabilir.
2.4. Katılan eserin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, basılmamış ve herhangi bir yarışmadan ödül
almamış olması gerekmektedir.
2.5.Her yazar ancak bir (1) eserle yarışmaya katılabilir.
2.6. Yarışmaya katılan eserler en fazla beş (5) sayfa ve A4 ebatında olmalıdır.
2.7. Eserler, Calibri yazı stilinde, 11 punto, 1,5 satır aralığı ve Normal kenar boşlukları (her yön 2,5
cm) ile yazılmalıdır

2.8. Eserde mutlaka (ortaya hizalı) bir başlık (öykünün adı) olup, herhangi bir kapak ve görsel
olmamalıdır.
2.9. Yarışmacılar eserlerinin SAĞ ÜST köşesine 5 (beş) harften oluşan bir RUMUZ yazıp, eser üzerine
kesinlikle gerçek ad ve soyadlarını belirtmeyeceklerdir.
2.10. Eser, dijital ortamda sadece verilen rumuz ile CD’ye kayıt edilmelidir. CD üzerine ve CD zarfının
üzerine sadece verilen rumuz yazılı olmalıdır.
2.11. Eserden 5 ayrı adet kopya (yazıcı çıktısı) alınarak ayrı ayrı dosyalanmalıdır.
2.12. Yarışmacılar, ayrı bir A4 dosya kağıdına;

Rumuz:
Eser Adı:
Eser Sahibinin Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
Doğum Tarihi ve Yeri:
Yaşadığı Şehir:
Meslek:
Telefon No:
e-posta:
Ev Adresi:
Kısa Özgeçmiş:

Ve “Yarışmanın tüm şartlarını kabul ediyorum” yazarak tarih atıp imzalayacaklar, 1 adet vesikalık
fotoğraflarıyla birlikte bu bilgi formunu ayrı bir küçük boy zarfa koyarak zarfı kapatıp üzerine
sadece rumuzu yazacaklardır.
2.13. Son olarak yarışmacılar eserlerini; 1 adet CD ortamında, beş kopyasını (yazıcı çıktısı) ve
özgeçmişlerinin de yer aldığı bilgi formunu zarfıyla birlikte büyük boy bir zarf içerisine koyup
gönderen kısmına sadece rumuzlarını yazarak;
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
(Bir Kadın Hikâyesi – Yarışma)
Kültür Şube Müdürlüğü Kat:3 Çınarlı Mah. Hayrabolu Cad. No:4 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
adresine KARGO ile göndereceklerdir. Eseri gönderen kişinin ad soyad, adres, vs. bilgileri sadece
kargo poşetinin üzerine yazılmalıdır.

2.14. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarihi ve saatinden sonra, ilgili adrese ulaşacak
olan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Posta ya da kargoda meydana gelebilecek gecikme
ve kayıplardan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.
2.15. İnternet yoluyla ya da elden yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir!
2.16. Yarışmada ödül alan veya yayınlanmaya değer bulunan eserler kurum tarafından hazırlanacak
broşür, web sayfası, kitap ve dergilerde tanıtım amaçlı olarak kullanılabilir.
2.17. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında
hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
2.18. Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır,
yerine başka bir eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.
2.19. Büyükşehir Belediyemiz tarafından basılacak olan “BİR KADIN HİKÂYESİ” Yaşanmış Kadın
Öyküleri Seçkisi Kitabında, Seçici Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde
yayınlanmaya değer bulunan eserler yer alacaktır.
2.20. Katılımcı, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı
olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya
gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi
umuma arzla ilgili tüm haklarını, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne verdiğini kabul eder.
2.21. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen
ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili
rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, eserler için katılımcının
yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
2.22. Teslim edilen hiçbir eser geri iade edilmeyecektir.
2.23. Yukarıda yazılı maddelerden herhangi bir tanesinin eksikliği halinde, eser yarışma dışı bırakılır.
2.24. Zarfı teslim eden her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.
3. YARIŞMAYA SON KATILMA TARİHİ:
Eserlerin son teslim tarihi 04 Ocak 2019 Cuma günü çalışma saati bitimidir. (17:00)

4. ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ / TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
(Yaşanmış Kadın Öyküleri Yarışması)
Kültür Şube Müdürlüğü Kat:3 Çınarlı Mah. Hayrabolu Cad. No:4 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
Koordinasyon Sorumlusu: Mehtap PETEK
İş Telefonu : (0090) 850 459 31 04
Cep Telefonu : (0090) 533 241 79 47
Eposta : mehtap.petek@tekirdag.bel.tr

5. ESERLERİN İADE EDİLMESİ:

Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

6. YARIŞMAYA KATILAN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

6.1.Gönderilen eserler, Seçici Kurul Üyelerinin tamamı tarafından değerlendirilir.
6.2. Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların ortalaması eserin başarı sırasını belirler.
6.3.Değerlendirme sonucu eşitlik söz konusu olduğunda seçici kurul başkanının vereceği karar
belirleyici olur.
6.4. Seçici kurulunun verdiği kararlar kesindir.

7. SEÇİCİ KURUL:

 Prof. Dr. YAŞAR ŞENLER – Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkanı
 Dr.Öğretim Üyesi Selda Uygur – Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü
 Uzman Mine ENGİN TEKAY – Namık Kemal Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Öğretim Görevlisi – Yazar
 Behcet ATLI – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı –
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
 Hülya ÇAKAR – Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

8. DÜZENLEME KURULU:

Müveddet IŞIK – T.B.B. Mali Hizmetler Dairesi Başkanı
Behcet ATLI – T.B.B. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi İpek Elif ATAYMAN – T.B.B. Basından Sorumlu Başkan Danışmanı, Beykent Üniversitesi
Ahmet Rıfat POYRAZ – T.B.B. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı
Av. Nevim KAÇAR – T.B.B. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı
Sedat AKBIYIK – T.B.B. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Müdür Vekili
Uzman Mehtap PETEK – T.B.B. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bilişim ve Org. Sorumlusu

9. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER:

9.1. Yarışma sonuçları 15 Şubat 2019 Cuma günü ilan edilecek ve ödül kazanan yarışmacılar
08 Mart 2019 Cuma günü yapılacak ödül törenine davet edileceklerdir.
9.2.Büyükşehir Belediyemiz tarafından basılacak olan “BİR KADIN HİKÂYESİ” Yaşanmış Kadın
Öyküleri Seçkisi Kitabında, dereceye giren eserler ile birlikte Seçici Kurulumuz tarafından
yapılan değerlendirme neticesinde yayınlanmaya değer bulunan eserler yer alacaktır.
9.3.Dereceye giren eserlerin sahipleri şöyle ödüllendirilecektir:
– 1.lik ödülü : 10.000,00 ( Onbin ) Türk lirası
– 2.lik ödülü : 7.500,00 ( Yedibinbeşyüz ) Türk lirası
– 3.lük ödülü : 5.000,00 ( Beşbin) Türk lirası
– Mansiyon : 3.000,00 ( Üçbin ) Türk lirası

10. TELİF HAKLARI:

10.1. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları yazana aittir.
10.2. Ancak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, eserin bir kısmını veya tamamını herhangi
bir etkinlikte kullanma, kitap olarak basıp dağıtma hakkına otomatik olarak sahiptir.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kullanımdan ötürü yazara herhangi bir ücret
ödemeyecektir.
10.3. Dereceye giren ya da Yaşanmış Kadın Öyküleri Seçkisi Kitabında yayınlanan Eser sahibi ile
kullanımı halinde eserin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla “BİR KADIN
HİKÂYESİ” konulu öykü yarışmasında ödül aldığı ya da Yaşanmış Kadın Öyküleri Seçkisi
Kitabında öykünün yayınlandığı belirtilecektir.

11. YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Duyurulması : 17 Ağustos 2018 Cuma
Eserlerin Son Teslim Edilme Tarihi : 04 Ocak 2019 Cuma
Eserlerin Değerlendirmesinin Yapılması : 05 Ocak – 14 Şubat 2019
Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması : 15 Şubat 2019 Cuma
Ödül Töreni : 08 Mart 2019 Cuma

Show More

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Check Also

Close
Close